Read previous post:
Fisketur fra Rostaelva til Svenskegrensa

Helt inne på grensa mellom Indre-Troms og Sverige ligger det noen småvann jeg ikke hadde besøkt. Slik kunne det selvsagt...

Close